SADRZAJlibra libera         kathy acher
60.gif (48 bytes) SADRŽAJ:

In memoriam Kathy Acker
Kathy Acker
Borivoj Radaković: Atalanta
Kathy Acker: Jezik tijela
Acker - Radaković: Pisma
Kathy Acker: Jezik tijela (preveo Borivoj Radaković)
original:Language of the Body
Kathy Acker: Alžir (preveo Vladimir Sever)*
original:Algeria
Inerview: Gdje se ona pali?*

Hipertekst: Smrt tiska
Sven Cvek: Hipertekst, ili književnost u mreži
Nancy Kaplan: E-pismenost: politekstovi, hipertekstovi i ostale kulturne formacije u kasnom dobu tiska (preveli Boris Koroman i Sven Cvek)
original:E-literacies: Politexts, Hypertexts and Other Cultural Formations in the Late Age of Print
Michael Joyce: Zabilješke o nenapisanom nelinearnom elektroničkom tekstu, "kraj tiskane kulture" (djelo u nastajanju)
Stuart Moulthrop: Bez ratnog stroja
original:No War Machine
Boris Koroman: Povratak ludita

Strip
Dunja Janković:
Želja

Zbornik
Andrea Pisac: Gordana
Marinela: Pušite li?
Marinela: Nojeva barka
Sestre Brontë: Bilješke iz ciklusa Bijeničke misterije*
Sestre Brontë: Bilješke iz ciklusa Bijeničke misterije (drugi dio)*
Darija Žilić: Slatki limun

Portret umjetnika u kasnoj mladosti
Igor Gajin:Hipotenuza prijateljstva
Vladimir Sever: Indeks

Tomica Bajsić: Dvadeset španjolskih pjesama ljubavi i prognanstva

Umijeće nagovaranja
Sven Cvek: Happy days (Damir Radić: Lov na risove)
Boris Koroman: Pljunuti kritičar (Robert Perišić: Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas)
Katarina Peović: Tetovirana anđelova krilca (Milana Vuković Runjić: Krila od etera)
Katarina Peović: Sloboda i strah (Hanif Kureishi: Intima)
Katarina Peović: Drvljem i kamenjem*

One
Damir Radić: Osvaldov odlazak
(i druge pjesme)


*Tekstove označene zvjezdicama zabranili su cenzori našeg bivšeg izdavača Studentskog centra u Zagrebu


|Početna stranica |Izjava za javnost |