Autonomna ženska kuća
P.P.19, 10000 Zagreb

Zlostavljanje žena - osobni problem?
Muško nasilje nad ženama nije samo njihov privatni problem. Društvo mora preuzeti odgovornost za kažnjavanje nasilnika. Žene se suprotstavljaju nasilju, svaka na svoj način. I pored toga, u Zagrebu je svakih 15 minuta jedna žena pretučena. Rasprostranjenost muškog nasilja zahtjeva organizirani ženski rad. Zato smo 1990. godine osnovale sklonište za žene koje su preživjele nailje - Autonomnu žensku kuću Zagreb.

Što je sklonište?
Autonomna ženska kuća Zagreb - sklonište za žene koje su preživjele nasilje, je udruženje građanki koje djeluje na feminističkim načelima ženske podrške, suodgovornosti i međusobne suradnje. Zalažemo se za pravo žene da živimo slobodne od nasilja i da same odlučujemo o svojim životima. Sklonište je jedino mjesto u Hrvatskoj u kojem žene mogu naći utočište od muškog nasilja i dobiti punu podršku drugih žena.

Što pružamo?
 • siguran smještaj ženama i njihovoj djeci koje su preživjele nasilje od strane partnera/očeva s kojima žive;
 • upoznajemožene s njihovim pravima na planu zaštite od nasilja, te s ostvarivanjem tih prava;
 • ohrabrujemo žene da same odlučuju o svojoj budućnosti;
 • posredujemo između žena i institucija (socijalnog rada, policije, sudova itd.)
 • pružamo emocionalnu i psihološku podršku ženama;
 • pružamo pravne i psihološke savjete;

  Kome je namjenjeno Sklonište?
  Svim ženama i njihovoj djeci koje trpe bilo koji oblik nasilja:
 • FIZIČKO (šamaranje, udaranje, premlačivanje, ranjavanje...)
 • PSIHIČKO (vrijeđanje, prijetnje, kontrola, ucjena, izolacija, omalovažavanje...)
 • SEKSUALNO (silovanje, seksualna zloupotreba, incest...)
 • EKONOMSKO (uskraćivanje i oduzimanje novca, neplaćanje alimentacije i svi drugi oblici ostavljanja žena bez sredstava za život)


  ŽENA NIJE NIKADA KRIVA ZA NASILJE KOJE JE
  PREŽIVJELA
  ODGOVORAN JE NASILNIK - POČINITELJ


 • Naša iskustva u radu govore da muškarci tuku, muče, maltretiraju, prijete, ekonomski i seksualno ucjenjuju žene samo zato jer su žene, bez neposrednog uzroka.
 • Svaka druga žena koja nazove izjavljuje da joj partner prijeti ubojstvom, a svaka treća da je seksualno zlostavljana.
 • Nasilnik žena i djece je najčešće (80%) muž, bivši muž, vanbračni partner, odnosno otac djece.
 • Nasilnici su svih profesija i socijalnih struktura (intelektualci, studenti, radnici, dobro situirani građani).


  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998