UDRUŽENJE ZA MIR I LJUDSKA PRAVA "BARANJA"
Poljoprivredni fakultet
Darda
tel/fax: 031 / 821-212
e-mail: udrbaran@pop.tel.hr

Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja" iz darde je neprofitno, multietničko udruženje građana i prva nevladina organizacija na tome području. Od svojeg osnutka, početkom 1994. godine, Udruženje se bavi mirovnim i ženskim aktivnostima.

Osnovni cilj Udruženja je smanjenje postojećih tenzija, rušenje predrasuda o "drugog strani", njegovanje tolerancije, nenasilje, razvijanje svijesti kod žena o vlastitoj vrijednosti, razvijanje ljudskih sloboda i promoviranje ljudskih prava. Udruženje se, također, zalaže za otvaranje prema svim konstruktivnim vrstama suradnje i edukacije.

U posljednje vrijeme najvažniji cilj aktivistica i aktivista Udruženja je kako zadržati ljude na ovom prostoru tj. kako pokazati budućim povratnicima da je moguć dostojanstven suživot. Želja im je, također, što više građana uključiti ili obavijestiti o radu Udruženja.

Dosadašnje aktivnosti Udruženja:
a) Projekt "Susret obitelji i prijatelja"
Cilj je bio da se na "neutralnom" terenu (u mađarskom gradu Mohaču) sretnu članovi ratom razdvojenih porodica. Boravak je bio jednodnevni ili dvodnevni uz pokrivene putne troškove, smještaj i ručak, a uz podršku humanitarne organizacije "Die Schwelle" iz SR Njemačke.

b) Susreti nastavnika
Cilj je bio ponovno uspostavljanje kontakta ljudi koji su nekada zajedno radili u istoj školi. Projekt je provođen kroz radionice.

c) Međunarodni kampovi za mlade
Cilj je bio smanjenje predrasuda o "drugoj strani", kako bi se mogao ponovno uspostaviti kontakt među mladim ljudima koji svugdje u svijetu imaju iste potrebe i interese i koji su tokom ratnih godina duboko proživljavali razdvojenost.

d) Susreti žena iz istog mjesta - "Most žena"
Cilj je bio ponovna komunikacija između bivših, odnosno budućih stanovnica iz istog mjesta. Žene su podsticane da rade na toleranciji i procesu pomirenja baš zbog toga što nisu bile direktno uključene u ratna dejstva. Na taj se način srelo oko 230 žena.

Sadašnje aktivnosti Udruženja:
a) Projekt "80 plastenika"
Projekt je namjenjen osamostaljivanju žena kako bi doprinijele kućnom budgetu, razvile osjećaj vlastite vrijednosti te se kroz rad opustile i udaljile od svakodnevnih poteškoća.

b) Projekt "Pružene ruke"
Cilj projekta je da žene pruže podršku jedna drugoj u prvim kontaktima prilikom dolaska u mjesto odakle su izbjegle. Rad sa ženama odvija se na području Baranje i Osijeka kao podrška obostranom povratku.

c) Projekt pravnih savjeta i pravne pomoći
Cilj je pomoći ljudima i uputiti ih kako se obraćati nadležnim organima u procesu ostvarivanja svojih prava. Dva puta tjedno pravnici iz Osijeka dolaze u Udruženje gdje im se građani mogu direktno obratiti za pomoć.

d) Trening krojenja i šivenja
Tečajevi se odvijaju u Bilju i Belom Manastiru, a pohađa ih, u tri grupe, oko 60 polaznica. Cilj je druženje žena kroz rad te pružanje psihosocijalne pomoći.

Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja" iz darde član je Koordinacije mirovnih grupa za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem i član Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH. Surađuje s nizom NVO-a iz zemalja nastalih na području ex-Yu kao i s NVO-ima iz cijelog svijeta. Dobitnik je međunarodne nagrade za mir PAX CHRISTI 96.

Članice i članovi Udruženja su bili na radionicama u organizaciji Vijeća Evrope u Strasbourgu i na seminaru o pomirenju u organizaciji Vlade Republike Austrije. Posjetili su slične NVO-e u Švicarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj...

Buduće aktivnosti Udruženja:
Udruženje planira sačiniti bilten pod nazivom "Pokušajmo jedni pored drugih" kako bi informirali građane o pozitivnim događajima koji mogu smanjiti postojeće tenzije. Cilj biltena je i upoznati širu javnost sa sadašnjim i budućim aktivnostima Udruženja.
Bilten bi bio namjenjen svima koji su sudjelovali u dosadašnjim aktivnostima kao i ostalim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost.
Naslov "Pokušajmo jedni pored drugih" simboličkog je značenja - to je svojevrstan apel građanima da pokušaju raditi, stvarati i živjeti jedni pored drugih. Putem biltena aktivistice i aktivisti Udruženja pokušali bi osvjestiti kod ljudi da je tolerancija i suživot ono što je svima nama u interesu a ne nekom trećem. U Udruženju smatraju da moraju kroz svoje aktivnosti dati primjer da je tako nešto moguće. I samo obavještavanje o uspješnim aktivnostima Udruženja i suradnji sa sličnim udruženjima u Hrvatskoj i inozemstvu svojevrstan je apel za pokušaj zajedničkog rada i suživota baziranih na istinitosti.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998