CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA - OSIJEK
O. Keršovanija 4, 31000 Osijek,
Tel/fax: 031 120 592,
e-mail: czmos@zamir.net

UTEMELJENJE
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku je osnovalo nekoliko intelektualaca (liječnika, ekonomista, prosvjetnih djelatnika i pravnika) u vrijeme intenzivnih ratnih događanja na području Osijeka kao doprinos očuvanju nukleusa CIVILNOG DRUŠTVA otpornog na razorne podjele (etničke, religijske, političke ili svjetonazorske) nametnute ratnim nasiljem. Centar za mir je kao nevladina organizacija formalno utemeljen u svibnju 1992. godine kao ogranak Antiratne kampanje Hrvatske, a od 1993. Samostalno registriran kao njezin kolektivni član.

ČLANSTVO
Centar za mir je na članstvu temeljena organizacija koja danas okuplja preko šezdeset članova; žena i muškaraca (uglavnom visoke naobrazbe), studenata i učenika. Na provedbi projekata i akcija uključeno je još 150 suradnika te volonteri iz Austrije, Nizozemske, Švedske i V. Britanije.

NAČIN DJELOVANJA
Djelovanje Centra za mir provodi se obrazovnim i savjetodavnim programima te različitim aktivnostima koje promoviraju nenasilje i potiču odgovorno uključivanje svakog pojedinca u društvene promjene usmjerene k ostvarivanju civilnog društva koje se temelji na kulturi mira i nenasilja, poštovanju ljudskih prava, toleranciju i razumijevanju.

OBLICI DJELOVANJA Najviši organ u Centru je Skupština koja bira predsjednika i sedam članova Upravnog odbora - tijela sa snagom donošenja odluka - a koje su volonterske funkcije. Funkcije izvršnog direktora, administratora te voditelja pojedinih programa obavljaju profesionalno zaposlene osobe. Pojedinačne projekte provode radni timovi na čelu s voditeljem. Centar za mir djeluje kroz tri osnovna područja rada:
a) Program obrazovanja za mir i psihosocijalni razvoj,
b) Program promocije i zaštite ljudskih prava,
c) Program izgradnje mira i zajednice

KORISNICI PROGRAMA
Kako je rast pojedinca unutar grupe i rast same grupe nužan uvjet za osposobljavanje pojedinaca za mirovni rad u zajednici - prvi su korisnici mirovni aktivisti. Drugi red korisnika s istim ciljem - (osposobiti osobe za odgovorno uključenje u društvene promjene i preobrazbu postojećeg sukoba) su nastavnici, vjernici, mladež, politički vođe, ratom pogođena populacija (prognanici, povratnici, izbjeglice, žene, djeca) i cjelokupno stanovništvo. U programima Centra za mir do sada je direktno sudjelovalo više od 5000 nastavnika (45 su postali treneri za mirovno obrazovanje), oko 4.500 djece osnovnoškolskog uzrasta, oko 150 srednjoškolaca, 480 roditelja i više od 600 žena prognanica. Prije početka UNTAES mandata - putem organiziranih sastanaka - susrelo se je više od 1100 osoba s obje strane sukoba. Po otvaranju UNTAES područja oko 400 osoba prošlo je radionice o obnovi povjerenja. U program otvaranja komunikacije putem aktivnog slušanja bilo je uključeno oko 250 obitelji u Pakracu, Bilju, Tenji, Okučanima i Vukovaru. Preko 2.000 klijenata dobilo je pravnu pomoć u Uredu za ljudska prava. Indirektno, putem javnih i medijskih događanja te distribucijom edukativnih materijala (55 000 primjeraka s 11 naslova) o ljudskim pravima, zalaganju za mirovni proces i mirni povratak, toleranciju, obnovu povjerenja i izgradnju demokratskog društva informirano je preko 80000 stanovnika Osijeka i županije kao i veći broj stanovnika Pakraca i Okučana.

SURADNJA I UMREŽAVANJE
Od utemeljenja - Centar za mir su podržavale brojne mirovne grupe iz Europe kao i mnogi ugledni europski i američki intelektualci. Suradnja sa sličnim inicijativama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te s različitim institucijama, vladinim organizacijama i organima lokalne uprave, umrežavanje i kooperativnost sukladne su s načelima djelovanja Centra. Mnogi programi se provode u suradnji s članicama Antiratne kampanje Hrvatska, Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj i Koordinacije mirovnih organizacija za Baranju, istočnu Slavoniju i zapadni Srijem, udruženjem "Most mira Dunav" - Basel, zakladom Die Schwelle - Bremen, "Life & Peace" Institutom - Stockholm, Centrom za strategijska istraživanja - Washington, Međunarodnom kućom susreta Baranja, "Krugom" - Birmingham, "Austrijski mirovni servis" i drugima.

FINANCIRANJE
Rast i razvoj projektnih aktivnosti Centra za mir, novčano i materijalno, omogućio je veliki broj pojedinaca, mirovnih grupa, organizacija i zaklada, među kojima posebno valja istaknuti donatore:
 • "Die Schwelle", Bremen, Njemačka
 • Komitee für Grundrechte und Demokratie, Njemačka
 • Quaker Peace & Service, UK, Canada, New Zeland
 • Methodist Relief and Development Fund, UK
 • MOC, Španjolska

  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998