CENTAR ZA ŽENE ŽRTVE RATA
Radnicki dol 20
10000 Zagreb
tel/fax:+ 385 1 4823 258
e-mail: CENZENA_ZGAMIR-ZG.ZTN.APC.ORG

Gdje Centar za žene žrtve rata radi?
U Hrvatskoj - u Zagrebu, Petrinji, Pakracu, Kninu i na drugim lokacijama. U Bosni i Srbiji, nudimo podršku, edukaciju i trening ženskim grupama.

Otkad?
U prosincu 1992, kao lokalna nevladina, feministička organizacija koja radi sa ženama, bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, status ili seksualnu orijentaciju.

Što su naši ciljevi?
CŽŽR počeo je kao odgovor na brojne potrebe žena izbjeglica i prognanica u Zagrebu, koje su bježale od rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naši ciljevi bili su obrazovati i osnažiti žene, poboljšati njihovu fizičku i psihološku dobrobit, pomoći ženama da se suoče s traumom i teškoćama, kroz individualni i grupni rad. Također zagovaramo i promičemo prava žena izbjeglica i prognanica, sudjelujemo u novom civilnom društvu radeći zajedno s brojnim nevladinim organizacijama, protiv militarizacije u našem društvu i nacionalističke vladine politike etničkog čišćenja, pomažemo u procesu reintegracije i pomirbe, protiv predrasuda i netolerancije.

Naš rad s ženama izbjeglicama i prognanicama
Pokušavamo ponuditi podršku i pomoć na vrlo praktičan način, tako da se žene mogu nositi s okolnostima ratnog i postratnog društva. Žene su stigle u Zagreb traumatizirane uništenjem svojih domova, narušavanjem svoje fizičke sigurnosti, što je često uključivalo silovanje i mučenje, gubitkom prijatelja i obitelji i kolapsom fizičke i socijalne infrastrukture u kojoj su živjele. Usluge koje nudimo u početku su do žena dolazile kroz grupe psihosocijalne podrške.
Također smo započele projekte za stvaranja prihoda (incom-generating projects), kako bismo pomogle ženama da nađu sredstva za preživljavanje. Ove smo projekte facilitirale tečajevima tkanja i šivanja, kako bismo poboljšale vještine žena.

Podršku smo dale kroz susrete žena i na mnoge druge načine: vodimo kuću Rosa za smještaj žena. Tamo žene izbjeglice žive i sudjeluju u savjetovanju, istovremeno čineći praktične korake za svoju budućnost - na primjer, nabavljajući dokumente. Ženama nudimo individualno savjetovanje, koje im pružaju psiholozi iz našeg tima.
Za vrijeme rata ostale smo glasne u našem društvu, zagovarajući prava žena i izbjeglica. Održavamo odnose s drugim srodnim organizacijama tako da zajedno predstavljamo snažan front protiv opresivne i nacionalističke socio-političke klime.
U četiri godine rada, 4500 žena bile su uključene u grupe samo-pomoći, ili u individualno savjetovanje. Podijelile smo preko 87 tona humanitarne pomoći, kao što su higijenski ulošci, hrana, higijenske potrepštine, a mnogim smo ženama pružile financijsku pomoć. .

Naše aktivnosti
1. Centar u Zagrebu, gdje žene mogu dobiti informacije i podršku, gdje vodimo grupe psihosocijalne podrške, individualno savjetovalište, i gdje je naš ured.
2. Kuća Rosa, gdje su smještene žene izbjeglice i djeca (max 28) u prolazu kroz Zagreb.
3. Zagovaranje u ime ženskih grupa i ženskih tema - uključujući rad s međunarodnim i lokalnim medijima i lobiranje. Radimo s organizacijama u razvoju, putujemo da bi se s njima susrele i pružile im trening, podršku i vođenje. Nevladine organizacije su novi fenomen ovdje - žene možda ne znaju kako isplanirati organizacijsku strukturu ili gdje se prijaviti za podršku i pomoć.
4. Sudjelovanje u treninzima, konferencijama i seminarima, kako bismo nastavile ojačavati svoje vještine i biti važna veza u mreži pružanja pomoći. Ovo umrežavanje uključuje stvaranje odnosa sa ženama iz drugih entiteta bivše Jugoslavije tako da se možemo osobno susresti s podjelama koje su posljedica rata.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998