DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI - Split, HRVATSKA
Udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti
Šetalište Bačvice 10,
tel/fax: ++ 385 21 345 966
Pošt pretinac: 248

DOS
DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI je udruga građana osnovana radi promicanja i zaštite ljudskih prava, te građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH, humanitarnih aktivnosti i javnih kampanja koje su u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva DOS-a.

VIZIJA DOS-a
Vizija DOS-a je društvo sa visokim stupnjem razvijene demokracije u kojem bi se kroz suradnju srodnih organizacija i institucija pravnog sustava osigurala jednakost svih građana u promoviranju i zaštiti ljudskih prava, poštujući dignitet svakog pojedinca.

MISIJA DOS-a
DOS je nevladina humanitarna organizacija koja radi na promociji i zaštiti ljudskih prava pružajući pomoć pojedincima i grupama u RH bez obzira na naciju, vjeru, spol i bilo koje druge pripadnosti, a svojom djelatnošću doprinosi razvitku demokracije i učvršćivanju pravne države.

KLIJENTI DOS-a
Klijenti DOS-a su izbjeglice, prognanici, raseljene osobe, domicilno stanovništvo kao i svi ljudi kojima su ugrožena ljudska prava.

TEMELJNI CILJEVI DOS-a
 • Zaštita temeljnih ljudskih prava,
 • Promicanje i zaštita građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH,
 • Zaštita ljudskih prava etničkih manjina i drugih manjinskih grupa i zajednica,
 • Uspostavljanje i jačanje institucija civilnog društva,
 • Otklanjanje posljedica rata,
 • Antiratna kampanja,
 • Pomoć invalidima i drugim stradalnicima rata,
 • Borba protiv svih oblika nasilja i zalaganja za nenasilno rješavanje konflikata,
 • Kažnjavanje ratnih zločinaca,
 • Pomoć u osiguravanju makar minimalnih uvjeta za egzistenciju, svima kojima je to potrebno,
 • Svekolike humanitarne aktivnosti radi pružanja pomoći pojedincima i grupama, koji su žrtve nasilja.

  DOS IMA SLIJEDEĆE UREDE:
 • Ured Split - glavni ured, 21000 SPLIT, Šetalište Bačvice 10;
  P.O. box:248,
  tel/fax: ++ 385 21 345 966
  e-mail:DOS_ST@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org; ,DOS.ST@ST.TEL.HR
 • Ured Knin, 22300 KNIN, Petra Svačića 18;
  tel/fax: 022 561 516
  e-mail:DOS_KN@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org
 • Ured Gračac, 23440 GRAČAC, Hrvatskog sokola 106;
  tel: 032 773 580
  e-mail:DOS_GR@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org
 • Ured Benkovac, 23420 BENKOVAC, Kralja Dmitra Zvonimira 51;
  tel/fax: 023 681 481
  e-mail:DOS_BN@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998