KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA

10000 Zagreb, I. G. Kovačića 2,
Tel/fax: 01 421 522,
e-mail: komitet_zg@zamir-zg.ztn.apc.org

Komitet za ljudska prava (Komitet) registriran je kod Ministarstva uprave RH 1994. godine, ali je već od listopada 1992. godine djelovao kao Odbor za ljudska prava pri Socijalno demokratskoj uniji.

Komitet su osnovale su grupe građana iz Rijeke, Istre, Karlovca i Zagreba. Prve aktivnosti bile su vezane za pomoć u ostavrenju statusnih prava, prava na mirovinu i invalidninu, otkup stana i dionica, a kasnije ostvarivanju prava na prigovor savjesti i spriječavanje nezakonitih deložacija iz stanova.

Komitet je sustavno upozoravao na govor mržnje u medijima, manipuliranje izbjeglicama, slanje hrvatskih državljana u rat u BiH, procese pred vojnim sudovima zbog odbijanja nošenja oružja, terorističke akte usmjerene protiv antifašističkih spomenika i imovine građana RH.

Komitet se nakon vojno-redarstvene akcije "Bljesak" u zapadnoj Slavoniji, kao član Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH, uključio u rad zajedničkog projekta "Zaštita ljudskih prava i obnova povjerenja u zapadnoj Slavoniji". U radu Ureda u Pakracu učestvuje od srpnja 1995. godine., a od ožujka 1996. godine do danas i rukovodi njegovim radom. U ovom Uredu su zaštitu ljudskih prava, informaciju, pravnu i humanitarnu pomoć, pomoć pri ostvarivanju prava na pomoć u obnovi, spajanje obitelji, povratak u svoja stalna mjesta prebivanja, pravo na mirovinu zatražile gotovo 4 tisuće građana. Od sredine 1996. godine Komitet u Pakracu je otvorio i Ured za posudbu alata za popravak i obnovu kuća i stanova, zahvaljujući donaciji "Frieden fuer Pakrac" iz Švicarske, a svakog mjeseca tu pomoć zatraži i dobije stotinjak građana.

Od listopada 1996. godine Komitet je doregistriran kod Ministarstva uprave za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Humanitarnu pomoć je dobilo preko 3 tisuće građana (Pakrac, Vojnić, Lika).

Komitet je također nakon vojne akcije "Oluja" kroz svoju podružnicu u Karlovcu pristupio realizaciji projekta zaštite ljudskih prava na području Banije i Korduna kroz rad svog ureda u Karlovcu, te rad mobilnih ekipa na terenu. Rad je istovjetan onom u zapadnoj Slavoniji. Specifičnost rada na području bivšeg UN sektora "Sjever" imala je kao rezultat otvaranje skloništa za starije osobe na Dunjaku, a ovaj projekt se realizira uz svesrdnu podršku međunarodnih volontera i UNHCR-a.

Komitet je član Koordinacije mirovnih grupa Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srijema i SR Jugoslavije, te aktivni učesnik treninga za nenasilnu komunikaciju, serije okruglih stolova i tribina pod nazivom "Zapadna i istočna Slavonija - izazovi normalizacije".

Komitet je u suradnji s UNTAES-om provodio svoje aktivnosti i na području Baranje, Vukovara i Iloka od kolovoza 1996. godine do danas, a na tom području RH je član Koordinacije tamošnjih nevladinih organizacija.

Komitet uspješno surađuje i s udrugama nacionalnih manjina u RH, posebno talijanske, romske i srpske etničke zajednice. Suradnja je kvalitetna i s nizom članica mreže Antiratne kampanje Hrvatske, ženskim grupama, Hrvatskim helsinškim odborom, Amnesty International Hrvatske, članicama Humanitarne mreže Hrvatske, Hrvatskim pravnim centrom i Savezom studenata Zagreb.

Komitet surađuje od samog početka i s međunarodnim organizacijama, a posebno uspješno s OXFAM-om, ADF-om, Institutom "Otvoreno društvo", Austrijskom službom za mir (OFD), švicarskom organizacijom "Gemeindem Gemeinsam" i "Frieden fuer Pakrac", te IRC-om.

Od međunarodnih vladinih organizacija postoji svakodnevna suradnja s UN agencijama i organizacijama UNHCR-om, UN Centrom za ljudska prava, Međunarodnim Crvenim križom, ECMM-om i OESS-om, te veleposlanstvima SAD, Nizozemske i Austrije. Izvješća o kršenju ljudskih prava Komiteta redovito je uvrštavala u svoja izvješća i specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava gospođa Elizabeth Rehn. U dva navrata, 1996. i 1997. godine, zajedno je s članovima Komiteta obišla zapadnu Slavoniju i Kordun, a prilikom svoje posjete RH u listopadu 1997. godine naša organizacija je bila domaćin u bivšim sektorima UN-a "Zapad" i "Sjever".

Komitet od svog osnivanja učestvuje u zajedničkim kampanjama vezanim za zaštitu i promociju ljudskih prava, poboljšanju zakonskih prijedloga, poboljšanju provedbe zakonskih odredbi te nizu okruglih stolova i konferencija u RH i inozemstvu.

članovi Komiteta za ljudska prava djeluju u podružnicama prema mjestu stanovanja, i to: Split, Rijeka, Poreč, Umag, Karlovac, Zagreb, Pakrac, a pojedinci i u Okučanima, Iloku i Vojniću.

Članovi podružnice u Umagu, gdje je zabilježen velik broj povreda ljudskih prava jedni su od najaktivnijih dijelova naše organizacije. Osim direktne zaštite ljudskih prava, zbrinjavali su građane u izbjegličkom kampu Borozija, brinuli o građanima u sabirnom centru za strance u Rijeci, spriječavali deportaciju građana u BiH i SRJ. Prikupljali su i dostavljali humanitarnu pomoć u Liku, Gorski kotar, na Baniju. Štitili prava etničkih manjina (Talijana, Srba i Bošnjaka).

Članovi Komiteta su pojedinačno članovi (po svojoj volji i afinitetu) ARK-a, AIH-a, ženskih grupa i međunarodnih nevladinih organizacija. Učestvuju i u realizaciji projekata drugih nevladinih organizacija (najnoviji je "Iskorak u sutra" projekt Antiratne kampanje Hrvatske).

U budućnosti Komitet planira raditi na projektima zaštite i promocije ljudskih prava u uredima u Karlovcu, Vojniću, Pakracu, Iloku, te stvoriti njihovu mrežu. Osim toga širit će mrežu skloništa za stare osobe i ureda za posudbu alata. Jedan projekt predviđa rad na praćenju govora mržnje lokalnih medija i suzbijanje tih pojava, a drugi edukaciju za ljudska prava, ženska ljudska prava, male ekonomske programe, novinarske radionice i obrazovanje za život u multietničkim zajednicama.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998