ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA KARLOVAC
Šebetićeva 5/1, 47000 Karlovac
tel/fax: +385 (0) 47 22 53 44
e-mail:radovicn@yahoo.com


Dunjak sklonište za stare i nemoćne
Dunjak 16, 47220 Vojnić,
tel: +385 (0) 99 44 23 81

Komitet za ljudska prava-ogranak Karlovac djeluje od svibnja 1993. Godine, od kada radi na promociji i zaštiti ljudskih prava, sukladno Ustavu RH i međunarodnim standardima, temeljenim na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Posebno se bavimo zaštitom prava manjina, žena i izbjeglica. Ukazujemo na kulturu nenasilja i toleranciju, na potrebu uspostavljanja građanskog povjerenja, te primjerima iz života skrećemo pažnju institucijama vlasti da RH profunkcionira kao pravna država. Radili smo do sada na OXFAM - ovu projektu obnove povjerenja ublažavanja konflikta, i pružanja humanitarne pomoći stanovništvu u bivšem sektoru Sjever, na spajanju obitelji, povratku izbjeglica i prognanika te sudjelujemo u sudskim raspravama kao neutralni promatrači gdje smatramo da se radi o kršenju ljudskih prava. Podržavamo civilne inicijative, poput osnivanja Udruge Roma u Karlovcu.

Od većih projekata ističemo projekt "Dunjak" - zbrinjavanje starih i nemoćnih s područja bivšeg sektora Sjever, a od 01.09.1997.g. postali smo implementarni partneri UNHCR-a i preuzeli njihova tri projekta:
 • promatranje procesa povratka i praćenje stanja ljudskih prava
 • opskrba stanovništva bivšeg sektora Sjever drvima (500 korisnika)
 • nastavak projekta Dunjak

  Ističemo da je mnogim osobama najvažnija psihosocijalna pomoć i moralna podrška, kao poticaj za kretanje u bitku za ostvarivanje svojih prava. Svojim najvećim uspjesima smatramo što smo nasilje učinili vidljivim, kroz izvještaje domaćim i međunarodnim institucijama, te putem tiskovnih konferencija. Usprotivili smo se poplavi straha i nasilja 1992. I 1993. g., kad se to u Karlovcu nitko nije usudio.

  Iako smo u početku veliki dio posla obavljali financirajući se iz vlastitog džepa, članovi Komiteta za ljudska prava iz Karlovca imaju brojne planove, čija će realizacija ovisiti o materijalnoj potpori. U planu je osnivanje pravnog savjetovališta, SOS telefona za žene, održavanje javnih tribina na teme civilno društvo, edukacija mladih o problemima zaštite ljudskih prava itd.

  Slijedom primjene novog Zakona o udrugama Komitet za ljudska prava - podružnica Karlovac, registrirana je kao samostalna nevladina udruga rješenjem Ureda za opću upravu - Karlovačke županije, 13. Veljače 1998. godine.

  Od 01.srpnja 1998. godine Udruga je promijenila ime u: Odbor za ljudska prava Karlovac.

  Riječ voditelja centra:
  Institucije vlasti u Karlovcu još uvijek nisu svjesne da ljudska prava treba poštivati radi sebe, a ne radi drugih. Jedino u slučaju poštivanja ljudskih prava svih građana moguć je kvalitetan i sretan život u svakoj sredini. Naša budućnost stvara se u sadašnjosti i niknuti će samo ono što posijemo. Kroz rad na ljudskim pravima shvatili smo da je rat nesreća za sve ljude i da je mir jedina prava pobjeda. Shvatili smo i da su pored državnih institucija svi građani pozvani i obavezni da u zaštiti ljudskih prava daju svoj doprinos. Svojim smo radom dokazali da znamo i hoćemo raditi. Nakon svega što se desilo u ratu i poslije njega, vjerujemo u humanost i temeljne ljudske vrijednosti, više nego ikad. Odustati od bobe za ljudska prava bilo bi kao izgubiti nadu. Vjerujemo da će nam se omogućiti da se i dalje razvijamo.

  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998