ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA PRI ZAJEDNICI SRBA RIJEKA
Trg Sv. Barbare 1
51000 rijeka
Hrvatska
Tel/fax: +385 51 330 867, 330 873

ZAJEDNICA SRBA RIJEKE je nevladina organizacija koja okuplja građane srpske nacionalnosti s područja Rijeke i Hrvatskog primorja. Zajednica je osnovana krajem 1991. godine i tada je djelovala i okviru šire regionalne Zajednice Srba Rijeke, Istre i Gorskog kotara, a od 1994. godine djeluje autonomno pod sadašnjim nazivom. Bila je to prva organizacija srpske etničke zajednice u Republici Hrvatskoj. Razlog tome je i činjenica što u Rijeci i Gorskom kotaru živi veliki broj građana srpske nacionalnosti, a i atmosfera je, a s obzirom na početak rata u Hrvatskoj, bila povoljnija nego u drugim krajevima Hrvatske.

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA PRI ZAJEDNICI SRBA RIJEKA
Odbor za ljudska prava pri Zajednici Srba Rijeka je članica Koordinacije za zaštitu ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Bez obzira na svoj etnički predznak Odbor se ne bavi samo problemima građana srpske nacionalnosti, već je otvoren svim građanima Rijeke i šire. Rijeka je oduvijek bila multietnička sredina, a raspadom bivše Jugoslavije i nastankom novih država mnogi građani su se našli suočeni sa mnoštvom problema: reguliranje statusa i boravka u novonastalim okolnostima, stjecanje državljanstva, problemima vezanim za povratak raseljenih osoba i povrat imovine, nostrifikacija različitih dokumenata, deložacije iz stanova, deportacije iz RH, problemima vezanim za ekonomsku i socijalnu sferu, radno i porodično pravo, mogućnosti civilnog služenja vojnog roka i sl.

Ured je na usluzi građanima svaki dan za različite pravne savjete i informacije, a uveden je i "otvoreni" telefon za komunikaciju. Osim pravne pomoći Odbor za ljudska prava veliku pažnju posvećuje različitim manifestacijama s područja interetničke komunikacije te stvaranju atmosfere za zajednički i tolerantni život pripadnika različitih etničkih zajednica i većinskog, hrvatskog naroda. U tome mu svakako pomaže dobra volja, blagonaklonost i suradnja sa lokalnim organima vlasti u gradu Rijeci. Promocija ljudskih prava, kao neizostavni dio političke kulture svakog društva, kroz različite kampanje, javne istupe u medijima i druge oblike lobiranja, sastavni su dio rada Odbora na senzibiliziranju javnosti za različite slučajeve diskriminatorskih postupaka i kršenja ljudskih prava. Odbor je kontinuirano angažiran i na humanitarnim aktivnostima, u suradnju sa drugim nevladinim organizacijama u RH i međunarodnim institucijama. Pomoć je usmjerena uglavnom izbjeglicama i povratnicima, ali i drugim socijalno ugroženim građanima. Osim sa drugim članicama Koordinacije širom Republike Hrvatske, u svom radu Odbor surađuje i sa Hrvatskim helsinškim odborom, Hrvatskim pravnim centrom, Pučkim pravobraniteljem RH kao i sa različitim NGO-grupama za zaštitu ljudskih prava iz SRJ i BiH te međunarodnim institucijama. Odbor se u svojem radu obraća za pomoć i intervenira pred različitim državnim institucijama i organima lokalne vlasti.

Zajednica Srba Rijeke je jedan od osnivača i članica Srpskog narodnog vijeća, krovne institucije srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Djelujući u gradu Rijeci, koji ima dugu tradiciju multikulturalnosti i koji je uvijek liberalnije i otvorenije reagirao na različite oblike djelovanja i dijaloga o svim relevantnim problemima za čitavu RH i šire, Zjednici je bilo lakše djelovati nego u nekim drugim djelovima Hrvatske. Osim toga, u Rijeci izlazi jedini nezavisni dnevni list u RH, "Novi list", otvoren svim političkim opcijama i mnogobrojnim građanskim inicijativama.

Osnovni moto programa i rada Zajednice je građanski koncept društva, s očuvanjem i njegovanjem nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta srpskog naroda u Republici Hrvatskoj.

U suradnji sa Srpskim kulturnim društvom "POSVJETA", koji također djeluje u Rijeci, Zajednica se bavi nizom aktivnosti kulturnog karaktera, očuvanjem jezične autonomije Srba u Hrvatskoj, povijesnom dimenzijom prisustva Srba na ovim prostorima, proučavanjem i zaštitom spomenika kulture te bogatim aktivnostima s područja izdavaštva. Osim toga u Rijeci, u okviru ovih dviju organizacija izlazi i dječji list "Bijela pčela".

Djelujući u gradu Rijeci, u kojem kroz različite organizacijske oblike, žive i rade pripadnici 11 etničkih zajednica, Zajednica Srba Rijeka nikad nije prihvaćala ni pristajala na bilo koji oblik getoizacije ili ksenofobije, već je u suradnji sa većinskim hrvatskim narodom, drugim etničkim zajednicama i lokalnim organima vlasti bila pokretač i sudionik u mnogobrojnim manifestacijama s područja interetničke komunikacije i ekumenskog dijaloga. Usprkos tragičnog ratai njegovih posljedica te uz činjenicu što je veliki broj naših sunarodnjaka napustio RH i dalje ustrajavamo na međusobnom razumijevanju i toleranciji svih koji žive na prostoru na kojem djelujemo, bez diskriminacije bilo kojeg oblika te poštivanju ljudskih i građanskih prava i sloboda.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998