ORGANIZIRALI SMO

Konferencija "Doprinos lokalnih NVO
u RH u promociji i primjeni evropskih
standarda ljudskih prava"


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998