ZAHTJEVI

KOORDINACIJE ORGANIZACIJA

ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU LJUDSKIH PRAVA U RH

 

Koordinacija organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH smatra da se u izradi i donošenju novog Izbornog zakona moraju poštivati stečena prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatsakoj kao i obaveze koje je Hrvatska preuzela kao članica međunarodne zajednice.

Smatrat ćemo budući Izborni zakon u skladu s Ustavom RH i međunarodnim standardima zaštite prava manjina:

  1. Ako se u najkraćem mogućem roku preispita suspendiranje dijelova Ustavnog zakona o ljudskim pravima i pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u skladu s mišljenjem Venecijanske komisije Vijeća Evrope, što je bio jedan od 21 zahtjeva koje je Hrvatska prihvatila ispuniti pristupajući članstvu u VE;
  2. Ako se uvaže zahtjevi predstavnika nacionalnih manjina, prije svega Vijeća nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te
  3. Ako se omogući predstavnicima nacionalnih manjina glasanje i za svoje manjinske zastupnike ali i za državne liste.

 

Članice Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH:

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava, Zagreb

Centar za građanske inicijative, Poreč

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, Vukovar

Centralni biro za izbjeglice, ljudska prava i prava nacionalnih zajednica ili manjina SDF-a, Zagreb

Dalmatinski komitet za ljudska prava, Split

Dalmatinski odbor solidarnosti, Split

Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb

Grupa za ženska ljudska prava “B.a.B.e.”, Zagreb

Komitet za ljudska prava, Zagreb

Mirovni pokret Rijeka – Suncokret, Rijeka

Odbor za ljudska prava, Karlovac

Odbor za ljudska prava pri Zajednici Srba Rijeke, Rijeka

Udruženje za mir i ljudska prava “Baranja”, Bilje

Udruženje za zaštitu ljudskih prava i građanski sloboda “Homo”, Pula

Ženska grupa Lošinj, Mali LošinjCentar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998