POVODOM 15. 5. MEĐUNARODNOG DANA PRIGOVORA SAVJESTI

 

<

Zvonimir Šeparović

Ministar

Ministarstvo pravosuđa

Republike Austrije 14

Pavao Miljavac

Ministar

Ministarstvo obrane

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1

PETICIJA SA ZAHTJEVIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA REGULACIJU PRAVA NA PRIGOVOR SAVJESTI

Pravo na prigovor savjesti priznato je kako u međunarodnim standardima za ljudska prava tako i u Ustavu R Hrvatske u članku 47 te u Zakonu o obrani. No, za potpuno ostvarenje tog prava u Hrvatskoj potrebno je poduzeti dodatne korake. Zbog toga dolje navedene nevladine organizacije traže od Ministarstva pravosuđa i Ministarstva obrane usvajanje slijedećih zahtjeva:

  1. Omogućavanje prigovaračima savjesti služenje uistinu alternativne civilne službe u civilnim institucijama (uključujući i nevladine organizacije), bez da one za to snose troškove;
  2. Civilnu službu koja će biti istog trajanja kao i vojna služba jer se u suprotnom takva služba može smatrati svojevrsnom kaznom;
  3. Pružanje u trenutku regrutacije svakom vojnom obvezniku pismene informacije o mogućnosti prigovora savjesti.
  4. Donošenje posebnog zakona o civilnom služenju vojnog roka.

Amnesty International Hrvatske

ATTACK

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek

Centar za mirovne studije

Centar za promociju ljudskih prava

Udruga alternativne kulture TRN - Čakovec

Unija 47

Ured mreže Antiratne kampanje Hrvatske

(organizacije su navedene po abecednom redu)Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998