KOORDINACIJA ORGANIZACIJA
ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU LJUDSKIH PRAVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Križanićeva 1/III
10 000 Zagreb
(01) 46 11 704

E-mail:DPHR_ZG@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org, dphr@zamir.net

Centar za mir i ljudska prava
Krešimirov trg 4
43 500 Daruvar
(043) 331-564

E-mail: prava_daruvar@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org


Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
O. Keršovanija 4
31 000 Osijek
(031) 120-592
Fax: (031)123-218

E-mail: lj-prava_os@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar
Vase Pelagića 20
32 000 Vukovar
(032) 41-556
(032) 55-694

Centar za promociju ljudskih prava "Magna Carta"
Vlaška 71
10 000 Zagreb
(01) 46 16 351

E-mail: magna-carta_zg@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Centralni biro za izbjeglice, ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Srpskog demokratskog foruma
Berislavićeva 10/II
10 000 Zagreb
(01) 426-826

E-mail: sdf_zg@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Dalmatinski komitet za ljudska prava
Trumbučac 19
21 000 Split
(021) 523-460

E-mail: dkst@zamir.net

Dalmatinski odbor solidarnosti
Šetalište Bačvice 10
21 000 Split
(021)345-966

E-mail: dos_st@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Petra Svačića 18
22 400 Knin
(022) 561-516

E-mail: dos_kn@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Građanski odbor za ljudska prava
Vukovarska 35/IV
10 000 Zagreb
(01) 61 71 530

E-mail: gradj-odb_zg@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Centar za građanske inicijative Poreč
Nikole Tesle 7
52 440 Poreč
(052) 452-746, 452-696

E-mail: cgi_po@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Grupa za ženska ljudska prava "B.a.B.e."
Deželićev prilaz 26
10 000 Zagreb
(01) 4846-180
Fax: (01) 4846-176

E-mail: babe@zamir.net

Komitet za ljudska prava
I.G. Kovačića 2
10 000 Zagreb
(01) 421-522

E-mail: komitet_zg@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Bolnička 43
34 550 Pakrac
(034) 411-251

Barboj 40
52 470 Umag
(052) 732-047

Humska 18
52 440 Poreč
(052) 434-365

51 000 Rijeka
(051) 621-040
Fax: (051) 424-319

Odbor za ljudska prava
Šebetićeva 5/I
47 000 Karlovac
(047) 225-344

E-mail: prava_ka@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org, radovicn@yahoo.com

Dunjak
(047) 225-344

Mirovni pokret "Rijeka-Suncokret"
Matije Gupca 19
51 000 Rijeka
(051) 213-331

E-mail: ri-sun_ri@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org

Odbor za ljudska prava pri Zajednici Srba Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
51 000 Rijeka
(051) 330-867
Fax: (051) 330-873

Udruženje za mir i ljudska prava Baranja
P. Šandora 78
31327 Bilje
(031) 822-608
Fax: (031) 822-108

E-mail: gordana.stojanovic@ZAMIR-PK.ztn.apc.org

Udruženje za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda "Homo"
G. Martinuzzi 23
52 000 Pula
(052) 505-976
Mobitel 099 44 20 03

E-mail: histria-film@pu.tel.hr

53223 Vrhovine
(053) 775-081

Ženska grupa Mali Lošinj
B. Vidulića 28
51 550 M. Lošinj
(051) 233-650
Fax: (051) 233-750

E-mail: zenskagrupa_ml@ZAMIR-ZG.ztn.apc.org, zenska-grupa-losinj@ri.tel.hr

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998