NEVLADINE ORGANIZACIJE I EUROPSKI STANDARDI LJUDSKIH PRAVA
Zbornik izlaganja i rasprava s konferencije održane u Zagrebu 11. i 12. svibnja 1998.
Zagreb, 1998
ISBN 953-97341-3-4


Nevladine organizacije i europski standardi ljudskih prava Iz predgovora Dušanke Pribičević-Gelb urednice zbornika.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava i Vijeće Europe u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske i Europskim domom organizirali su i održali konferenciju Doprinos lokalnih nevladinih organizacija u promociji i primjeni europskih standarda ljudskih prava 11. i 12. svibnja 1998. u Zagrebu.

Tom prilikom susreli su se predstavnici domaćih i međunarodnih NVO-a te predstavnici hrvatskih državnih institucija i međunarodnih međuvladinih organizacija i institucija kako bi razmijenili iskustva i znanja o pravnom i društvenom položaju i ulozi NVO-a u demokratskom društvu.

Uspoređeni su domaći i europski pravni mehanizmi kojima se regulira položaj nevladinih organizacija.

Posebna je pozornost posvećena i analizi Članka 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koji regulira pravo na udruživanje, kao i Članku 43. Ustava Republike Hrvatske.

Nakana organizatora je bila i uspostavljanje veza među sudionicima i stvaranje temelja za buduću suradnju na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Rasprava, koja je slijedila nakon uvodnih tematskih izlaganja, naglasila je problem pravnog reguliranja slobode udruživanja u Hrvatskoj i nedostatke važećeg Zakona o udrugama te potrebu njegove što skorije izmjene.

Stoga smo mišljenja da će ovaj Zbornik izlaganja i rasprava biti koristan ne samo kao dokument već da će biti i poticaj svima koji su u poziciji da utiču na izmjene i poboljšanje postojećeg Zakona.

Nadamo se da će Zbornik pružiti neke nove informacije svima koji godinama predano rade na zaštiti i promociji ljudskih prava i svima koji imaju želju uključiti se u rad nevladinih organizacija...

Na Konferenciji je sudjelovalo 70 sudionika iz preko četrdeset domaćih, inozemnih i međunarodnih nevladinih organizacija, državnih institucija Republike Hrvatske, međuvladinih i međudržavnih organizacija i institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava i veleposlanici i predstavnici veleposlanstava u Republici Hrvatskoj.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998