Jedan od osnovnih vidova rada Centra za direktnu zaštitu ljudskih prava jest promoviranje naše aktivnosti te upoznavanje javnosti s problematikom ljudskih prava.

S tim u vezi, potkraj 1995. godine, odlučili smo krenuti s izradom biltena Centra (tada još pod imenom Grupa za direktnu zaštitu ljudskih prava) pod nazivom "Kroki".

Vrsta informacija koje se objavljuju u biltenu:
 1. aktivnost Centra - u kratkim tekstovima, gdje su naglašeni najvažniji problemi i način rada na njima;
 2. analiza zakona koji su u proceduri donošenja ili analiza već postojećih zakona s aspekta zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda;
 3. kritički tekstovi - reakcija na događanja u javnom životu (istupi političara, osoba, institucija...) a tiču se na posredan ili neposredan način zaštite ljudskih prava i njegovanja ideje civilnog društva;
 4. javne izjave Centra;
 5. seminari, usavršavanja i značajniji kontakti članova Centra.
Značajno je napomenuti da se svi tekstovi prevode i na engleski jezik tako da je bilten u cjelosti dvojezičan.

Kome se distribuira "Kroki"?


Sadržaj nekoliko posljednjih izdanja "Krokija":

Kroki broj 5 Broj 5, Listopad 1996 / Siječanj 1997
 • Javni prosvjed
 • Hrvatska u Vijeću Europe
 • Dvije peticije za slobodu medija
 • Razgovor s Vesnom Alaburić
 • Prenosimo iz stranog tiska
 • NVO gost: B.a.B.e
 • 9. Studeni
 • Okrugli stol
 • Pitanje bez odgovora
  i stalne rubrike


 • Broj 6/7, Veljača / Srpanj 1997
 • Izjava za javnost
 • Prava Roma
 • Izvještaj o radu okruglog stola "Romi u Hrvatskoj danas"
 • Razgovor s Dimitrinom Petrovom
 • Položaj Roma u Evropi
 • NVO gost: Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja"
 • Kako je jedna želja (skoro) postala stvarnost
 • GONG je odzvanjao i u vrijeme predsjedničkih izbora
 • Jedan ZA za alternativnu edukaciju za ljudska prava
 • Otvoreno / zatvoreno
 • Zagrebački sastanak Koordinacije
  i stalne rubrike
 • Kroki broj 6/7


  Kroki broj 8/9 Broj 8/9, Kolovoz / Studeni 1997
 • Razvoj civilnog društva - strateški cilj
 • Borba protiv fašizma ili antifašizma?
 • 9. studeni
 • Izjava za javnost u povodu 9. studenog Dana borbe protiv fašizma i antisemitizma
 • Slučaj Lomnica: "Cigani go home!"
 • terapeuti i kontrolori državne uprave
 • Odluka Ustavnog suda
 • Zakon o konvalidaciji
 • Zakon o općem oprostu pred ustavnim sudom
 • Hrvatska i Vijeće Europe
 • NGO news
 • NGO gost: Komitet za ljudska prava
 • Pitanje bez odgovora
 • Huridocs
 • Posjet Tromsu
 • Porec
  i stalne rubrike


 • Broj 10, Prosinac 1997 / Veljača 1998
 • Položaj i zaštita manjina
 • 10.12. Međunarodni dan ljudskih prava
 • Uredba o najmu stanova
 • Misija OESS-a u Hrvatskoj
 • Razgovor: Tim Guldimann - Sada se broje djela, a ne riječi
 • RoMonitor
 • Prijedlog zakona o humanitarnim organizacijama
 • NVO gost: Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar
 • Nagrada Martin Ennals
 • Zaštita branitelja ljudskih prava
 • Međunarodni sud naroda za ljudska prava i okoliš
  i stalne rubrike
 • Kroki broj 10


  Kroki broj 11 Broj 11, Ožujak / Lipanj 1998
 • O konferenciji "Doprinos lokalnih nevladinih organizacija u Hrvatskoj u promociji i primjeni evropskih standarda ljudskih prava"
 • Zakon o udrugama nastavlja tradiciju poslušnosti
 • Sloboda udruživanja i pravo na udruživanje u Evropi i u Hrvatskoj
 • Prigovor savjesti i civilno služenje vojnog roka
 • Izjava za javnost povodom 16.6. Međunarodnog dana izbjeglica
 • Neke odluke i rješenja Ustavnog suda
 • Izvještaj pučkog pravobranitelja za 1997. godinu
 • Uporedni prikaz rada ombudsmana u raznim zemljama
 • Promicanje tolerancije
 • NVO gost: Srpski demokratski forum
  i stalne rubrike • Broj 12, Srpanj / Rujan 1998
 • Koliko su daleko Bosna i Hercegovina i Švedska
 • Švedska počela vraćati izbjeglice u BiH i Hrvatsku
 • DPHR na internetu
 • Tribina-Osnovna ljudska prava i kako ih ostvariti
 • Romi u Hrvatskoj danas
 • Prvi vodič kroz ljudska prava u Hrvatskoj
 • Priručnik za ljudska prava
 • Neki međunarodni mehanizmi zaštite ljudskih prava
 • Kako odgovoriti na strukturalno kršenje ljudskih prava
 • Demokracija odozdo
 • Umrežavanje - HURIDOCS mreža
 • NVO gost: GOLJP
 • Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
  i stalne rubrike


 • Kroki broj 12
  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998