Juraj Hrženjak
PRIGOVOR SAVJESTI
Civilno služenje vojnog roka

Zagreb, 1998
ISBN 953-97528-1-7


Juraj Hrzenjak: Prigovor savjesti IZVADAK IZ AUTOROVOG PREDGOVORA

Zadaća ove knjige je da informira i objasni ponajprije mladom čovjeku jedno njegovo pravo. To je pravo prigovora savjesti. Važno je da čovjek zna za to svoje pravo i da ga može koristiti. Hoće li on to pravo koristiti pitanje je njegove savjesti, savjesti i niza objektivnih i subjektivnih okolnosti i uvjeta. (...)

(...) Živim u čvrstom uvjerenju da su tisuće mladih ljudi znali za svoje ustavno pravo prigovora savjesti, da je postojala klima za uvažavanje toga prava, da su mladi ljudi odgajani u školama i društvu u duhu ljudskih prava i sloboda, mnogi životi bili bi spašeni, mnogo bi manje bilo zločina nad čovjekom, mnogo bi manje bilo osobnih i obiteljskih tragedija. Domovina bi bila sretnija.

Zato, svi se moramo zalagati za ostvarivanje čovjekovih prava - čvrstog jamstva mirne budućnosti.

Juraj Hrženjak
Zagreb, 15. svibnja 1998.

Ovo je besplatna brošura koju možete osobno podići u
Centru za direktnu zaštitu ljudskih prava.


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998