Kathryn English - Adam Stapleton
PRIRUČNIK ZA LJUDSKA PRAVA
Praktični vodič za nadgledanje ljudskih prava
Zagreb, 1998
ISBN 953-97341-1-8


Kathryn English - Adam Stapleton: Prirucnik za ljudska prava Priručnik za ljudska prava praktični je vodič za one koji rade na području ljudskih prava.

Predstavlja međunarodne zakone o ljudskim pravima i pruža podrobno tumačenje međunarodne povelje o građanskim i političkim pravima,

Navodi institucije, grupe i organizacije koje čine mrežu za ljudska prava - kako ih kontaktirati i koristiti,

Objašnjava kako nadgledati ljudska prava korak po korak i kako dokumentirati, istraživati i izvještavati o kršenjima ljudskih prava,

Govori o promjenjenim prioritetima u državi u tranziciji i iznosi neke modele za akciju,

Navodi načine pritiska na domaće vlade i - kad se sve ostalo pokaže neučinkovitim - koji međunarodni pravni lijekovi postoje i kako do njih doći,

Sadrži opsežne priloge, uključujući osnovne tekstove o međunarodnim ljudskim pravima te listu međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija.

Biserka Milošević - Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka o Priručniku:
Centru za direktnu zaštitu ljudskih prava treba zahvaliti što smo, i mi u Hrvatskoj, postali korisnici vrijednog "Priručnika za ljudska prava", praktičnog vodiča za nadgledanje ljudskih prava.
Članice Centra za direktnu zaštitu prepoznale su "Priručnik za ljudska prava" autora Kathryn English i Adama Stapletona, dvoje odvjetnika i voditelja praktične obuke o ljudskim pravima u Centru za ljudska prava, Sveučilišta u Essexu, kao nešto što će od velike koristi biti i, ne baš tako brojnim, aktivistima koji se u Hrvatskoj bave direktnom zaštitom, nadgledanjem i /ili promocijom ljudskih prava. Zato im hvala na velikom trudu koji su uložile u prevođenje.

Priručnik sadrži, za razliku od do sada u Hrvatskoj objavljenih priručnika o ljudskim pravima, koji su sadržavali samo međunarodne dokumente o ljudskim pravima, tumačenje tih dokumenata te teoriju o ljudskim pravima, prvi puta i kompletne i temeljite praktične upute o nadgledanju, izvještavanju i istraživanju ljudskih prava te upute za ponašanje aktivista u pojedinim situacijama. Za NVO-e (članice Koordinacije za ljudska prava) posebno će biti korisno poglavlje Unapređivanje i nadgledanje ljudskih prava u državi u tranziciji te poglavlje Nadgledanje, izvještavanje i istraživanje u državi u izvanrednom stanju koje je vrlo prilagodljivo i našim uvjetima,mada u ovom trenutku nismo država u izvanrednom stanju.

Priručnik nam na jednom mjestu daje sve što nam je potrebno da argumentirano stanemo u zaštitu ljudskog prava. Ljudsko-pravaški su se aktivisti i do sada nosili s nasiljem i nepravdom s kojima su se susretali u svojim sredinama, ali će im to od sada biti mnogo lakše. Mi koji već dugo (a s obzirom na sve što nam se događalo i kratko vrijeme je dugo) radimo na zaštiti ljudskih prava, sami smo našli svoj put, svatko na svoj način i kako je mislio da je najbolje. Upravo zbog toga znamo koliku vrijednost priručnik ima za one koji se prvi put susreću s ovim temama. Na sreću, ne moraju baš svi proći onim vrludavim putem kojim smo mi prošli.

Čitajući priručnik neke smo stvari i pravila, do kojih smo i sami iskustveno došli, prepoznali. Tim je, po mom mišljenju, priručnik vredniji. Jer se već potvrdio i kod nas i odgovara i našim prostorima i potrebama. Osim što će pomoći našim mlađim kolegicama i kolegama u radu na zaštiti ljudskih prava, moguće je da će mnoge po prvi put pridobiti za ovaj rad. Bit će koristan mnogima: onima koji nadgledaju ljudska prava (odvjetnici, suci, sindikati, novinari, NVO-i), ali isto tako i vladinim institucijama, policiji i službenicima koji provode pravo i svima onima koji su zaduženi da promiču i štite ljudska prava.

Nadamo se da prvo hrvatsko izdanje Priručnika neće biti i jedino te da će uskoro izaći i drugo jer naklada od 400 primjeraka je za tako ogroman uloženi trud i za tako velike potrebe mala. Mislim da sve članice Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava dijele moje mišljenje i da su podjednako zahvalne na poklonu za 50-u obljetnicu Opće deklaracije o pravima čovjeka.
Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998