ROMI U HRVATSKOJ DANAS
Zbornik izlaganja i rasprava
Okrugli stol održan 26. i 27. lipnja 1997.
Zagreb, 1998
ISBN 953-97341-0-X


Romi u Hrvatskoj danas "Živimo bez cilja, nemamo glavnih papira. ...mi Romi smo izgubljeni u vremenu, ali opet živimo u nadi da će doći do razumijevanja naših problema."

"Istina, Romi se bude, u prošlosti su bili zataškavani narod, izbjegavani narod, zato govorimo sada o buđenju Roma. Taj narod osjeća potrebu za svojom vlastitom izgradnjom, traži svoje mjesto pod suncem."

Ovo su samo neke od misli izrečenih na dvodnevnom okruglom stolu pod nazivom Romi u Hrvatskoj danas, održanom 26 i 27 lipnja 1997g. u Zagrebu u organizaciji Centra (tada Grupe) za direktnu zaštitu ljudskih prava, uz podršku Vijeća Europe, Misije OESSa u Hrvatskoj, te Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske.

Sudionici okruglog stola bavili su se trima tematskim jedinicama: obrazovanjem i kulturom Roma, društvenim te pravnim položajem Roma. Njihova izlaganja i rasprave mogu se pročitati u zborniku koji je naslovljen kao i okrugli stol, dakle, Romi u Hrvatskoj danas.

Zbornik je jedinstven iz više razloga. Kao prvo, predstavlja prvo izdanje u biblioteci Izvori čiji nakladnik je Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava. Drugo, obraća se širokom krugu čitatelja. Naime, svaka tematska jedinica polazi od određenih teorijskih premisa, (npr. u sklopu teme obrazovanje i kultura Roma prikazan je položaj Roma u Europi te posebnost njihova položaja u Hrvatskoj, kao i konceptualne osnove interkulturalnog odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj) na koje se nadovezuju izlaganja temeljena na istraživanjima i direktnom iskustvu. Zatim, tu se može naći izlaganje g Ante Klarića, Pučkog Pravobranitelja RH koji je izjavio "...da smo spremni u okviru svojih ovlasti pružiti i zaštitu, ukoliko je to potrebno, u pojedinačnim slučajevima, i pripadnicima Roma.". Nadalje, budući da Ured Pučkog Pravobranitelja, prema riječima g Klarića nije imao pritužbi od strane Roma, on je pozvao:"...kako zajednice, tako i pojedince, da se obrate Uredu ako su zakinuti ili oštećeni u svojim pravima pred državnom administracijom, na području svojih socijalnih, kulturnih, statusnih i drugih prava koje trebaju ostvariti, ili ako ih ostvaruju, takvim postupcima nisu zadovoljni."

Međutim, najvrijedniji doprinos Zbornika je u tome što pruža uvid u to kako različiti akteri na društvenoj sceni (predstavnici romskih udruženja i političkih stranaka, domaćih i stranih humanitarnih i "ljudskopravaških" organizacija, istraživači i predavači na fakultetima, državni službenici) percipiraju položaj Roma u Hrvatskoj danas. Na vrijednom čitatelju je da zaključi da li su percepcije usklađene ili ....

Želite li saznati kraj ili možda početak, dijela ove priče o Romima, pridružite se onima koji je žive ili je čitaju. Svakako, Zbornik može puno pridonijeti tom čitanju. O tome svjedoči i činjenica da je 300 od 400 kopija podijeljeno različitoj publici.

Jasmina Papa Stubbs
Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998