Mirjana Radaković - Veronika Rešković - Juraj Hrženjak
VODIČ KROZ VAŠA PRAVA
Zagreb, 1998
ISBN 953-97341-2-6


Radakovic - Reskovic - Hrzenjak: Vodic kroz vasa prava

PRVI VODIČ KROZ LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOJ

Najnovije izdanje Centra za direktnu zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj VODIČ KROZ LJUDSKA PRAVA - čiji su autori Mirjana Radaković, Veronika Rešković i Juraj Hrženjak, iako nevelik po opsegu, po količini informacija i značaju nadilazi karakter vodiča, kakvim je predstavljen u naslovu.
Na svega 79 stranica čitatelj dobija sažetu i preglednu informaciju o razvoju ljudskih prava i o zaštiti ljudskih prava na međunarodnoj i domaćoj razini, uz jezgrovite upute kako zahtijevati, ostvariti i zaštititi svoja prava. Tome je priložen i vrlo koristan popis međunarodnih instrumenata kojih je Hrvatska stranka i prijeko potreban adresar institucija i i organizacija za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj i u svijetu.
Autori su podijelili materiju Vodiča pregledno i sistematično:
dr. Juraj Hrženjak, koji je javnosti poznat i kao autor prve antologije međunarodnih dokumenata iz domene ljudskih prava i priručnika za primjenu prigovora savjesti kod vojne obveze, sažeto je i pregledno prikazao evoluciju ljudskih prava;
Mirjana Radaković je svoje bogato nastavno iskustvo primjenila u didaktički besprijekornim naputcima za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj sa stajališta građana kojima su ljudska prava povrijeđena;
Veronika Rešković, suosnivačica Centra za direktnu zaštitu ljudskih prava, znalački je uvela čitatelja u svijet nevladinih organizacija i njihovu ulogu u zaštiti i promicanju ljudskih prava u Hrvatskoj.

Svaki je od tih tekstova, uz neizbježni dokumentacijski prilog, ujedno i kratki sinopsis zadane teme, od kojih bi svaka mogla prerasti u poseban vodič ili priručnik. Sintetizirani tekstovi na ovakav način predstavljaju prvi sveobuhvatni vodič za građane, i za sve one kojih zanima velika tema ljudskih prava. Posebno je ovaj vodič koristan i za edukaciju o ljudskim pravima, za što i ne postoje adekvatni priručnici u Hrvatskoj. Uz prethodno objavljeni Priručnik za ljudska prava Kathryn English i Adama Stapletona, ova knjiga - Vodič kroz vaša prava - značajna je prinova u takvoj literaturi koja općenito nedostaje, i zacijelo će biti stimulansom i za nove, slične pothvate.