POPIS MEĐUNARODNIH UGOVORA S PODRUČJA LJUDSKIH PRAVA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKAZNAČAJNIJI MEĐUNARODNI INSTRUMENTI ČIJA NAČELA REPUBLIKA HRVATSKA UGRAĐUJE U ZAKONE I PRAKSU DRŽAVNIH TIJELA Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova RH, Odjel za ljudska prava, Srpanj 1998

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998