TKO SMO?

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava je nevladina organizacija. Ciljevi su nam poticanje rada na zaštiti ljudskih prava i javno promoviranje poštivanja i zaštite osnovnih ljudskih prava. Centar se kroz svoje aktivnosti zalaže za ideje nediskriminacije, jednakih prava za sve građane bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Rad centra obuhvaća:

 • SOS telefon i dežurstva u uredu
 • analiziranje zakona vezanih za ljudska prava
 • promociju i razvijanje kulture ljudskih prava
 • edukaciju za ljudska prava

  SADRŽAJ:
  1. O nama
  2. Zakoni
  3. Izjave za javnost
  4. Projekt HURIDOCS
  5. Naši javni istupi
  6. Publikacije
  7. Edukacija
  8. Kutić za prutić
  9. Koordinacija
  10. Adresar
 • Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava

  Logo Centra / Logo of the Center

  Center for Direct Protection of Human Rights

  Križanićeva 1/III
  10000 Zagreb, Croatia
  tel/fax: +385 1 46 11 704
  e-mail:
  dphr@zamir.net


  WHO ARE WE?

  Center for Direct Protection of Human Rights is a nongovernmental organisation. Our aim is to encourage protection of human rights. Through its activities, The Center advocates the ideas of non-discrimination, equal rights for all citizens regardless of their national, religious, gender or any othe determination.

  The activities of the Centre include:

 • SOS phone line and office duties
 • analysis of the laws that deal with human rights
 • promotion and developing human rights culture
 • education for human rights


  CONTENT:
  1. About us
  2. Laws
  3. Public statements
  4. Project HURIDOCS
  5. Our public actions
  6. Publications
  7. Education
  8. Naughty corner
  9. Coordination
  10. Addressbook • Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998